Η σημασία της διατήρησης καλής κολπικής υγιεινής για την προφύλαξη από μακροπρόθεσμα προβλήματα